Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับชื้อขยะประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดหญ้าและต้นไม้บริเวณถังน้ำใส ประปา ม.2 ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณแพสูบน้ำประปา บ้านค้อ ม.2

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทา…

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกันพัฒนา ตัดต้นไม้ บริเวณเส้นทางรอบๆหนองโสน

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกชื้อขยะเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมกันตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนเส้นหนองลาด-วาริชภูมิ

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระที่ 1 วาระรับหลักการ)

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องการเปิดจองวัคซีน ด้วยอำเภอวาริชภูมิได้รับแจ้งจากจังหวัดสกลนครว่า ได้เปิดจองวัคซีน (Sinovac + Astrazenca) สำหรับประชาชนทั่วไป

Continue Reading...