เทศบาลตำบลหนองลาด โดยสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่1) ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

Share:

Author: admin nonglad