แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2566 (ถูก) 31/01/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2566 30/01/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 26/01/2023
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบฐานรากแผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาด เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 26/01/2023
อาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 23/12/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ภายในตำบลหนองลาด ประจำเดือน ธันวาคม 2565 29/11/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับเด็กนักเรียน ศพด. 3 แห่ง และ ร.ร. ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ภายในตำบลหนองลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 31/10/2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 19/10/2022
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 19/10/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม UHT) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ( 1 - 31 ตุลาคม 2565 ) 30/09/2022
โครงการลงหินลูกรัง(ดินลูกรัง) พร้อมเกรี่ยตกแต่งเรียบ 28/09/2022
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด (หลังเก่า) 06/09/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กันยายน 2565 30/08/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 26/07/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 28/06/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 31/05/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 11/05/2022
จัดซื้ออาหารเสริม (นม UHT) ช่วงปิดภาคเรียน สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และ รร.ในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ( เมษายน 2565 - พษภาคม 2565 ) 24/03/2022
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชที สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน มีนาคม 2565 23/02/2022
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ สำหรับ ศพด. 3 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 3 แห่ง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 21/01/2022
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อสารส้มใสก้อน จำนวน 200 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/11/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อย หมู่ที่ 7 สุดเขตตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจำปา หมู่ที่ 5 - บ้านดงมีชัย ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหมาคาบปลา บ้านจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/05/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองนาแซง หมู่ที่ 8 บ้านหนองบาก ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/04/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสโน บ้านหนองลาด หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/04/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 2566 (ถูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2023
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2116 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเส้นโนนม่วงเฒ่า เริ่มจากถนน คสล. เดิม บ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับศพด.บ้านดอนยาวน้อย เดือน กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนเด็ก 34 คน จำนวน 20 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อตู้เหล็ก 2 บานทึบ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างจัดทำป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จ อาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์และของรางวัล สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/12/2022
ซื้อตู้เหล็ก ๒ บานเปิด จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรซ์ ของศพด. 3 ศูนย์และสพฐ. 3 โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ซื้อวัสดุโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
ซื้อวัสดุโครงการท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ ศพด.บ้านหนองลาด ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับศพด.บ้านดอนยาวน้อย เดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จสำหรับศพด.บ้านดอนยาวน้อย เดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2022
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2023
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2023
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ สำหรับนักเรียน ศพด.หนองลาด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ( 27 คนๆละ 21 บาท/ 16 วันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2022
จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 108 ซม. x 108 ซม. จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/02/2022
จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้า ศพด.ดอนยาวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2022
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
จ้างคนงานทั่วไป ปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบาก หมู่ที่ 8 - โนนม่วงเฒ่า ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลาด หมู่ที่ 1 - บ้านผักตบ ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก 01/10/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่