Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิสุทธื์ เงินพรัก เลขานุการนายกเทศมนตรี ทำทีมงานกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการตัด ตกแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ สองข้างทางถนนเส้นทางจำปา -คำบิด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ใช้รถใช้ถนน

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายดุสิต วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอวาริชภูมิ(คปก.อำเภอวาริชภูมิ) 15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิ

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาดได้ออกฉีดยาฆ่าเชื้อโควิดให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงาน

รายงานผลการใช้ข้อมูลพลังงาน

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิกโครงการ ธนาคารขยะ นายวรกิจ ไชยราชบ้าน หนองลาบาดม.8 และได้มอบสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะ จำนวน15,500ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตน้ำประปา กปภ.พังโคน เข้าพบผู้บริหารเพื่อนัดหมาย ออกมาให้ความรู้เรื่องการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำประปาของ ทต.หนองลาด

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่9 (อุดรธานี)ร่วมกับทสจ.สกลนคร สสจ.สกลนครและท้องถิ่นอ.วาริชภูมิ ลงพื้นที่สำรวจติดตาม ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะตกค้างพร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการ

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลหนองลาด 20 พฤษภาคม 2565

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เข้าร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์ปฎิบัติการควบคุมโรค อำเภอวาริชภูมิ (คปภ.อำเภอวาริชภูมิ) วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ ชั้น2

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาลนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดพร้อมคณะผู้บริหาร/ประธานสภาฯและพนักงานเทศบาลตำบลหนองลาดร่วมกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป่าชุมชนวัดสว่างเชิงดอย บ้านทุ่งเชือก

Continue Reading...