Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด สนับสนุนน้ำดื่ม..ให้ รพ.สต.บ้านจำปาทอง เพื่อบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับลงทะเบียนคนพิการ เทศบาลตำบลหนองลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองลาด ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างและงานป้องกันเพัฒนาถนนสายหลักจากหน้าบ้าน ดาบประสิทธิ์ ภูคองตา ไปจำปาทองหมู่10

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกซ่อมแซมถนนชำรุด ถนนสาย วาริช-หนองแวง บริเวณก่อนถึงห้าแยกบ้านจำปาถนนเส้นดอนยาวน้อย ไปค้อเขียว

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กันยายน ของทุกปี คือวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กันยายน ของทุกปี คือวั…

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2564

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากทา…

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับชื้อขยะประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

Continue Reading...