โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และวันดินโลก

admin

Share: