ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด
155 หมู่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 

โทรศัพท์ 042782909

โทรสาร 042782909

อีเมล nanglad_org@hotmail.com

            https://www.nongladwarich.go.th