ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด

155 หมู่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 

โทรศัพท์ 042782909

โทรสาร 042782909

อีเมล nongladwarich2566@gmail.com

saraban_05470601@dla.go.th

  https://www.nongladwarich.go.th