ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด
155 หมู่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 47150 

โทรศัพท์ 042782909

โทรสาร 042782909

อีเมล nongladwarich2566@gmail.com
  https://www.nongladwarich.go.th