Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด สนับสนุนน้ำดื่ม..ให้ รพ.สต.บ้านจำปาทอง เพื่อบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีบุญเรือง บ้านหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างและงานป้องกันเพัฒนาถนนสายหลักจากหน้าบ้าน ดาบประสิทธิ์ ภูคองตา ไปจำปาทองหมู่10

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกซ่อมแซมถนนชำรุด ถนนสาย วาริช-หนองแวง บริเวณก่อนถึงห้าแยกบ้านจำปาถนนเส้นดอนยาวน้อย ไปค้อเขียว

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

28 กันยายน ของทุกปี คือวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กันยายน ของทุกปี คือวั…

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการออกรับชื้อขยะประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองช่างและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกตัดหญ้าและต้นไม้บริเวณถังน้ำใส ประปา ม.2 ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณแพสูบน้ำประปา บ้านค้อ ม.2

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกันพัฒนา ตัดต้นไม้ บริเวณเส้นทางรอบๆหนองโสน

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ร่วมกันตัดหญ้าบริเวณสองข้างทางถนนเส้นหนองลาด-วาริชภูมิ

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การออกรับชื้อขยะประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

Continue Reading...