Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองลาด ร่วมกับ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสกลนคร อบจ.สกลนคร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน 5 ราย ในเขต เทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธาน เปิด“โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองลาด

31

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 พ.อ.อ. พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วย นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ผู้นำท้องที่ ในเขตตำบลหนองลาด ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการ ปันยิ้ม สร้างสุข จำนวน 20 ราย โดยมีนายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างตำบลหนองลาด ร่วมต้อนรับนายอำเภอวาริชภูมิพร้อมคณะ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองลาดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ โดยมี พ.อ.อ. พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00น. ณ บริเวณหนองบาก หมู่ 8 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และวันดินโลก

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลหนองลาด ร่วมกับครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการ ป้องกันและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน จิตอาสา ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลหนองลาด ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณรอบๆหนองบาก บ้านหนองบาก หมู่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ประจำปี 2566 วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล- หนองลาด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดผู้อำนวยการศูนย์ (อปพร) เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทุกวันที่ 22 มีนาคม เทศบา…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน โดยมีพระครูวขิรปัญญาธรรม เจ้าคณะตำบลหนองลาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านหนองลาด หมู่ 1 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...