Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายชอบ รามศรี บ้านเลขที่ 168 หมู่ 9 ซึ่งเป็นสมาชิกในงานโครงการธนาคารขยะชุมชุน ตำบลหนองลาด และได้มอบเงินจำนวน 15,500 บาท

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นแบบชำระภาษีป้าย

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด ภายใต้การบริหารงานของ นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้สั่งการบริการพี่น้องประชาชนตำบลหนองลาด ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมถนนโซนดอนยาว

Continue Reading...
Posted in News ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ กิจการสภา ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด โดยสภาเทศบาลตำบลหนองลาด ได้นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 (ครั้งที่1) ในวันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด / ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in News กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหนองลาด ได้อำนวยความสะดวก ในการลงทะเบียนจองวัดซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ทั้ง 2 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 2.กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

การแถลงนโยบายของ นายจำรัส ไพศาล ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด 13 พ.ค.2564

Continue Reading...