เทศบาลตำบลหนองลาด ขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันดูแล รักษา ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ ไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) และขอให้ชาวตำบลหนองลาด ดูแลรักษาสุขภาพไม่ปกปิดข้อมูล มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม เพื่อให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปได้

Share: