เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การบริหารงานโดย นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด มีหน่วยงานให้บริการ EMS เจ็บ ป่วย ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ส่งสถานพยาบาล โรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การบริหารงานโดย นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด มีหน่วยงานให้บริการ  EMS เจ็บป่วย ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ส่งสถานพยาบาล โรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมงรับแจ้งเหตุให้ความช่วยเหลือ เหตุเพลิงไหม้ ภัยพิบัติ ฯลฯ ยินดีให้บริการพี่น้องประชาชนตำบลหนองลาด ตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ สำนักงาน 042-782909

รถ EMS 098-230-8446

นายธานี พรหมพินิจ นักปัองกันฯ 087-222-0910

พุฒิพงศ์ จันทะวงค์ (หน่อย) 082-118-2655

ประเพียน มีแวว (ป๋าจึ๊) 062-108-6468

วีระศักดิ์ สุทธิเลิศ (โก้) 061-124-7476

ถาวร พรหมภักดี (หนุ่ย) 084-785-1954

ณรงค์ศักดิ์ จำเริญเศษ (หนุ่ม) 098-095-9100

ชิดชัย คำบุราณ (ใหญ่ยศ) 080-740-7502

อรรถพล ยืนนาน (โอม) 080-625-2474

โรจนฤทธิ์ พรหมวิชัย (ต่าย) 098-135-4284

ยินดีให้บริการเรียกใช้ได้ตลอด24 ช.ม.

Share: