วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมินายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบหนองลาด ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมต้อนรับนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะจิตอาสา ๙o๔ ศึกษาธิการเขต ๑๑ จังหวัดสกลนคร มอบ “บ้านปันสุข” ให้กับเด็กหญิงปิยะมาศ สายเมือง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมินายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบหนองลาด ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน ร่วมต้อนรับนายปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะจิตอาสา ๙o๔ ศึกษาธิการเขต ๑๑ จังหวัดสกลนคร มอบ “บ้านปันสุข” ให้กับเด็กหญิงปิยะมาศ สายเมือง ในพิธีมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามโครงการ ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านบ้านอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้

Share: