โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ระยะเวลาลงทะเบียน 5 ก.ย. 2565 – 19 ต.ค. 2565ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์แค่ 6 ขั้นตอนง่ายๆ

 

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยื่นเฉพาะผู้ลงทะเบียนมีครอบครัวเท่านั้น

ส่วนผู้ลงทะเบียนเป็นโสดหรือไม่มีครอบครัว ลงทะเบียนผ่านแอปนิเคชั่น

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ในเขตตำบลหนองลาด ทั้ง11หมู่บ้าน

ให้เตรียมเอกสารมายื่น

(จนท.ธกส.วาริชภูมิ)จะออกมาบริการลงทะเบียนนอกสถานที่

ณ เทศบาลตำบลหนองลาด 08.30-16.30น.

ม.1 บ้านหนองลาด วันที่ 4-6ต.ค.65

ม.2 บ้านค้อ วันที่ 7-8ต.ค.65

ม.3 บ.ดอนยาวใหญ่ วันที่ 7-8ต.ค.65

ม.4 บ้านขาว วันที่ 9-10 ต.ค.65

ม.5 บ้านจำปา วันที่ 11-12 ต.ค.65

ม.6 บ้านดอนยาวน้อย วันที่ 9-10ต.ค.65

ม.7 บ.หนองแวงน้อย วันที่ 15 ต.ค.65

ม.8 บ้านหนองบาก วันที่ 13-14ต.ค.65

ม.9 บ้านหนองลาด วันที่ 15 ต.ค.65

ม.10 บ้านจำปาทอง วันที่ 16-17ต.ค.65

ม.11 บ้านจำปาทอง วันที่ 16-17ต.ค.65

เตรียมเอกสาร ขอแบบฟอร์ม

ที่ทำการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มายื่นตามวัน เวลา สถานที่ ตามกำหนด

Share: