นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครอง นำเด็กเล็กในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานจำปาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาร่วมงานกิจกรรมด้วย

Share: