นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที อปพร. ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ทำบุญ ตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า(พระภิกษุ 5 รูป)และถวายข้าวเปลือกสมทบกองทุนสวัสดิการ อปพร.วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566. ณ อาคารงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลหนองลาด

Share: