เทศบาลตำบลหนองลาด วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 13.3๐น กองสวัสดิการสังคม ออกเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง บ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากโควิด-19 ระบาดหนักและมนุษย์ต้องปรับตัวมาใช้ชีวิตตามวิถีนิวนอร์มอล เราจึงมองเห็นประโยชน์ของสื่อออนไลน์ประเภท Social Media ได้ชัดเจนมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพื่อคลายเครียด หรือใช้สื่อเหล่านี้เพื่อประชาสัมพันธ์ แบ่งปันและสืบค้นข้อมูล หรือติดต่อสื่อสาร ตลอดจนใช้เพื่อสร้างแบรนด์และขับเคลื่อน Traffic ให้กับเว็บไซต์ธุรกิจโดยมี 3 แพลตฟอร์ม Social Media ที่น่าสนใจสำหรับธุรกิจที่กำลังดังหรือที่ผู้คนรู้จักเป็นจำนวนมาก ได้แก่ Facebook, YouTube, TikTokเป็นต้นโดยช่วยแนะนำการนำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง ลงขายผ่านช่องทางโซเชี่ยลมีเดียให้เป็นที่สนใจของผู้ใช้งานสื่อออนไลน์ประเภท Social Media เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 2019

เยี่ยมกลุ่ม 1
Share: