27 มกราคม 2565 พิธีทำบุญ ตักบาตร งานบุญประทายข้าวเปลือก สมทบ “กองทุนอปพร.ตำบลหนองลาด” โดยมี นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด/ประธานศูนย์ อปพร.ตำบลหนองลาด

Share: