Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลหนองลาด ภายใต้การบริหารงานของ นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้สั่งการบริการพี่น้องประชาชนตำบลหนองลาด ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมถนนโซนจำปา

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด / ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

การแถลงนโยบายของ นายจำรัส ไพศาล ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด 13 พ.ค.2564

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 งานพัฒนารายได้ จะมีหนังสือแจ้งแบบประเมินภาษีและจำนวนเงินที่จะต้องชำระภาษี โดยจะส่งไปยังบ้านตามที่ผู้เสียภาษีได้แจ้งไว้ และให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ ติดต่อชำระเงินตามแบบที่ส่งไปยังบ้านของท่าน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองลาด

      &nbs…

Continue Reading...
Posted in การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อ…

Continue Reading...