Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลหนองลาด ภายใต้การบริหารงานของ นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้สั่งการบริการพี่น้องประชาชนตำบลหนองลาด ดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมถนนโซนจำปา

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด / ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

การแถลงนโยบายของ นายจำรัส ไพศาล ก่อนเข้ารับหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองลาด 13 พ.ค.2564

Continue Reading...
Posted in News การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 งานพัฒนารายได้ จะมีหนังสือแจ้งแบบประเมินภาษีและจำนวนเงินที่จะต้องชำระภาษี โดยจะส่งไปยังบ้านตามที่ผู้เสียภาษีได้แจ้งไว้ และให้ผู้ที่ได้รับหนังสือ ติดต่อชำระเงินตามแบบที่ส่งไปยังบ้านของท่าน ณ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองลาด

      &nbs…

Continue Reading...
Posted in การประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรม…

Continue Reading...