นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ส.จ.สมบูรณ์ รัชชปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทต.หนองลาด สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปา

admin nonglad

Share: