ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาภาวะคลอดก่อนกำหนด สามารถมาฝากครรภ์เร็ว ภายใน 12 สัปดาห์ ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด และเมื่อเกิดอาการเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด สามาถเดินทางเข้ามารับการรักษาเร็วโดยที่ปากมดลูกเปิด ไม่เกิน 2 เซนติเมตร
4 ประเด็นหลักในการส่งสารสู่สังคม
1. อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด  https://shorturl.asia/evJ2P
2. ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า  https://shorturl.asia/tzx9J
3. ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่ (พฤติกรรมของแม่)  https://shorturl.asia/zZhTC
4. สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด  https://shorturl.asia/j68XG

 

การป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด

https://shorturl.asia/abnBu

admin

Share: