ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลหนองลาดร่วมพิธีลงนามถวายพระพรถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอำเภอวาริชภูมิ โดยมี พ.อ.อ. พูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ เป็นประธานพิธีฯ ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่

admin nonglad

Share: