นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน เทศบาลตำบลหนองลาด วางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

 

 

 

 

Share: