สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่9 (อุดรธานี)ร่วมกับทสจ.สกลนคร สสจ.สกลนครและท้องถิ่นอ.วาริชภูมิ ลงพื้นที่สำรวจติดตาม ตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ปริมาณขยะตกค้างพร้อมให้คำแนะนำทางวิชาการ

Share: