นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานฌาปนกิจศพ สมาชิกโครงการ ธนาคารขยะ นายวรกิจ ไชยราชบ้าน หนองลาบาดม.8 และได้มอบสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะ จำนวน15,500ให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต

Share: