นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร /ส.อบจ.สมบูรณ์ รัชชปัญญา /สมาชิกสภาเทศบาล/พนักงาน พนักงานจ้าง/ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและ จิตอาสาชาวตำบลหนองลาด ร่วมต้อนรับ ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะ ร่วมโครงการ ปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ณ บริเวณหนองน้ำสาธารณะ (หนองลาด) บ้านหนองลาด หมู่ ๑ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างแหล่งอาหารให้พี่น้องประชาชน ตลอดทั้งคืนความเขียวขจีเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลหนองลาด

Share: