ภายใต้การบริหารงานโดย นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมงานกองช่าง/งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองลาด ลงพื้นที่แก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังถนน ทำให้การสัญจรไป-มา ไม่สะดวก จึงได้ทำการขุดเจาะ วางท่อระบายน้ำที่ท่วมขังถนน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 6

Share: