นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเปิดโครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

admin nonglad

Share: