ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสและแนวทางตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ประชาสัมพันธ์การขอติดตั้งป้ายโฆษณา
admin

Share: