นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน จิตอาสา ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลหนองลาด ประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณรอบๆหนองบาก บ้านหนองบาก หมู่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

admin nonglad

Share: