เทศบาลตำบลหนองลาด วันพฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 10.4๐น. นายดุสิต วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร เยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายรุ้งนาวาทอง บ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นกก ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

เยี่ยมกลุ่ม 2
admin nonglad

Share: