วันที่ 03 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00น. ทางทีมผู้บริหารนำโดย. นายเด่นศักดิ์ สุพินิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วม เปิดงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลหนองลาด สถานที่ โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ โครงการ วิ่งเจ้าสนามภูไท สนามที่18

Share: