วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. ทางทีมผู้บริหารนำโดย นาย ยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเปิดงาน โครงการลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านดอนยาวน้อย

Share: