วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9.00น.ผู้บริหารนำโดย นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองการศึกษาได้ร่วม เปิดงาน โครงการพัฒนา IQ EQ ในเด็กเล็ก ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว

admin nonglad

Share: