ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร

                 เรื่อง  กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองลาด

 

Share:

Author: admin nonglad