21ก.พ.2565 นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม มอบเงินให้กับผู้พิการหรือทุพลภาพ ตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมประจำปี พ.ศ.2559

Share: