กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความรักสามัคคีในองค์กร ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด

Share: