นายวิสุทธิ์ เงินพรัก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกตัดกิ่งไม้ สองข้างทาง บ้านดอนยาวใหญ่-บ้านขาว เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย

Share: