ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องเทอร์โมสแกน ให้กับรพ.สต.บ้านจำปาทองและรพ.สต.บ้านดอนยาวใหญ่

นายยงยุทธ คุณธรรม นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร /ผอ.กองคลัง รักษาการปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข และ พนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด ได้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ และเครื่องเทอร์โมสแกน ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านจำปาทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนยาวใหญ่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสุขอนามัย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อสม.ผู้ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนในเขตตำบลหนองลาด

โดยมี นายสำรอง ไชยปัญหา ผอ.รพ.สต.บ้านจำปาทอง
และนายชัยณรงค์ ศรีเชียงใหม่ ผอ.รพ.สต.บ้านดอนยาวใหญ๋
พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม.ประจำหมู่บ้านให้การต้อนรับ

ขอบคุณ ภาพ👉Rachpong Real Madrid & เซียนแช็ค

ข่าว: งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองลาด

admin nonglad

Share: