เปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองลาด จัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการสาธารณสุข

เปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลหนองลาด จัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการสาธารณสุข
และ👉👉แนวทางปฏิบัติผู้ปกครองในการป้องกัน โควิด 19😷

🙏🙏ขอบคุณ รูปภาพ คุณครูนวลอนงค์ พรมทัน ศพด.บ้านจำปา ห้องเรียนสะอาด สวยๆ

admin nonglad

Share: