นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด เป็นประธาน เปิด“โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองลาด

31

admin nonglad

Share: