นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ เวทีเทศบาลตำบลหนองลาด โดยนายกเทศมนตรีได้มอบของขวัญ ขนม ให้กับโรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร/โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์และโรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ และชมการแสดงของเด็กๆ ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลหนองลาด ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาด /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจำปาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาวน้อย โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที และกิจกรรมอื่นๆมากมาย

admin nonglad

Share: