งานบุญประทายข้าวเปลือก เพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการอปพร.ตำบลหนองลาด วันที่ 26 มกราคม 2567 ณ อาคารป้องกันฯเทศบาลตำบลหนองลาด ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้

admin nonglad

Share: