ประกาศเทศบาลตำบลหนองลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ ๓ ไปห้วยหิน ลาด ตำบลหนองลาด ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

ร่างประกาศเชิญชวน ม.3
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างebiddingม.3

admin nonglad

Share: