วันพฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายจำรัส ไพศาล นายก-เทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ดำเนินการกิจกรรม “โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงาน(หลังเก่า)เทศบาลตำบลหนองลาด

admin nonglad

Share: