วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 9.00น. ทางทีมผู้บริหารนำโดย ท่านนายก ยงยุทธ คุณธรรม และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ร่วม เปิดงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ตำบลหนองลาด สถานที่ รพ.สต. บ้านจำปาทอง โครงการ ร้านค้าของชำ น่าซื้อ ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

admin nonglad

Share: