งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อฯ เตรียมพร้อมวันเปิดเทอมให้กับ รร.บ้านหนองลาดวิทยาคาร รร.บ้านจำปาศิริราษฎร์ นายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ได้สั่งการ และได้ดำเนินการตามหนังสือที่ทางโรงเรียนได้ขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลหนองลาด

Share: