นายวิสุทธิ์ เงินพรัก เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดเป็นประธานเปิด โครงการ การจัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองลาด พร้อมกับอ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันอปพร.แห่งชาติ

Share: