เทศบาลตำบลหนองลาด นายดุสิด วงศ์ชู รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาดและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วม ทางกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข”

admin nonglad

Share: