นายวิสุทธิ์ เงินพรัก รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ร่วมต้อนรับ พันจ่าอากาศเอกพูนสุข ทะแพงพันธ์ นายอำเภอวาริชภูมิ /นายชูชัย บูราณสาร ส.อบจ.สกลนคร พร้อมบุคลากร รพ.สต.บ้านจำปาทอง/ ผู้นำท้องที่ ร่วมรับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ในพื้นที่ตำบลหนองลาด

admin nonglad

Share: