ประกาศเทศบาลตำบลหนงลาด เรื่อง ขอขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน

ขอขยายเวลาการพิจารณาผล
admin nonglad

Share: