บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดสกลนคร ทุกภาคส่วน ร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567” โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หน่วยงานตำรวจภูธร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ร่วมพิธี โดยนายจำรัส ไพศาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด ในนามตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวาริชภูมิ วางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พร้อมร่วมกล่าวคำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นไทย

admin nonglad

Share: